گالری تصاویر

an image

برگزاري نمايشگاه جمهوري اسلامي ايران در آلماتي-قزاقستان

مطالعه مطلب

an image

همفكري در خصوص حضور فعال و موثر در نهمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري كشور

مطالعه مطلب

an image

ارائه توانمنديهاي اقتصادي و فرصتهاي سرمايه گذاري مازندران در نشست مشترك با سرمايه گذاراني از كشور كره جنوبي

مطالعه مطلب

an image

نشست مشترك مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي مازندران با سرمايه گذاراني از كشور جمهوري فدرال آلمان

مطالعه مطلب

an image

برگزاري همايش و نمايشگاه در گومل بلاروس

مطالعه مطلب

an image

سامانه جامع تجارت(درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه های ذیربط در امر تجارت کشور) راه اندازی شد

مطالعه مطلب

an image

برگزاري دومين نمايشگاه حلال (حلال اكسپو) در يكاترينبورگ روسيه

مطالعه مطلب

قبلی بعدی