گالری تصاویر

an image

احصاء فرصتهای نیمه تمام بخش کشاورزی استان مازندران

مطالعه مطلب

an image

برگزاری نشست شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری بخش گردشگری

مطالعه مطلب

an image

شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن از میان طرحهای نیمه تمام

مطالعه مطلب

an image

برگزاری نشست تخصصی مدیركل اموراقتصادی ودارایی و مدیر عامل شركت برق منطقه ای مازندران و گلستان با مدیر كل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران

مطالعه مطلب

an image

حضور معاون اقتصادی اداره کل در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان مازندران و کشور کنیا

مطالعه مطلب

an image

بازدید از پروژه های سرمایه گذاری خارجی غرب استان مازندران

مطالعه مطلب

an image

برگزاری نشست کارگروه تخصصی تامین مالی و سرمایه‌گذاری استانهای منطقه یک کشور

مطالعه مطلب

قبلی بعدی