گالری تصاویر

an image

برگزاری نشست هیات اعزامی استان مازندران به ولگاگراد روسیه با فعالین اقتصادی منطقه

مطالعه مطلب

an image

افتتاح نمایشگاه اختصاصی توانمندی های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با محوریت- مازندران در ولگاگراد روسیه

مطالعه مطلب

an image

برپایی غرفه ی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران در نمایشگاه توانمندی های اقتصادی ایران در ولگاگراد روسیه

مطالعه مطلب

an image

بیست و یکمین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی

مطالعه مطلب

an image

برگزاري نمايشگاه جمهوري اسلامي ايران در آلماتي-قزاقستان

مطالعه مطلب

an image

همفكري در خصوص حضور فعال و موثر در نهمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري كشور

مطالعه مطلب

an image

ارائه توانمنديهاي اقتصادي و فرصتهاي سرمايه گذاري مازندران در نشست مشترك با سرمايه گذاراني از كشور كره جنوبي

مطالعه مطلب

قبلی بعدی