گالری تصاویر

an image

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران درعشق آباد ترکمنستان

مطالعه مطلب

an image

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران میزبان شرکت systema از روسیه

مطالعه مطلب

an image

هفتمین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران به ریاست استاندار محترم برگزار شد

مطالعه مطلب

an image

برگزاری ششمین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

مطالعه مطلب

an image

بررسی آخرین وضعیت شرکت هیدرو آریاپارس در پروژه تبدیل زباله به انرژی در نشست پنجم مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

مطالعه مطلب

an image

بررسی مشکلات شرکتهای آناهیتا پلور، وابل نوش زیار و پارس گیپس درچهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان به ریاست استاندار محترم مازندران

مطالعه مطلب

an image

برگزاری چهارمین نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان

مطالعه مطلب

قبلی بعدی