به سامانه پایش محیط کسب و کار استان مازندران خوش آمدیدسامانه اینترنتی "پایش محیط کسب و کار" استان مازندران نخستین بار در کشور توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران راه اندازی شد. این مهم به منظور تسهیل در مشارکت موثر فعالین اقتصادی استان در بهبود محیط کسب و کار، روزآمدشدن و جامعیت آمار و اطلاعات اقتصادی و انجام مطالعات علمی بصورت فصلی در این حوزه محقق شده است.

بررسی استانی و تطبیقی سهولت کسب و کار استان مازندران بر اساس نتایج ارزیابی کاربران این سامانه که شامل فعالان و کارشناسان اقتصادی استان در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت و بازرگانی، خدمات، ساختمان و مسکن است انجام می شود و فایل آن در همین سامانه جهت دانلود بارگذاری خواهد شد.

فعالین اقتصادی، اعضای تشکل ها، اتحادیه ها، تعاونی ها، صنوف و کارشناسان اقتصادی استان مازندران ابتدا بایستی برای شرکت در پایش، به منظور دریافت شناسه کاربری و رمز عبور از طریق لینک پایین توضیحات اقدام فرمایند. لطفا در تکمیل فرم مربوطه به نکات زیر توجه نمایید (راهنما).

(1) فیلد اول (عنوان): چنانچه یک تشکل اقتصادی هستید عنوان تشکل اقتصادی خود و اگر کارشناس اقتصادی هستید نام و نام خانوادگی خود را درج کنید. (اجباری)
(2) فیلد دوم (کدملی): کد ملی خود را وارد کنید. از کدملی برای تکمیل پروفایل شما استفاده خواهد شد.
(3) فیلد سوم (بخش اقتصادی): عمده فعالیت شما در کدام بخش اقتصادی است؟ نظرات کارشناسی شما در کدام بخش اقتصادی جامع تر و علمی تر است؟ (اجباری)
(4) فیلد چهارم (نماینده اول): نام و نام خانوادگی نماینده تشکل اقتصادی خود را که مسئول تکمیل پایش است درج نمایید. چنانچه کارشناس اقتصادی هستید مجددا همانند فیلد عنوان، نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید. (اجباری)
(5) فیلد پنجم (تلفن همراه): تلفن همراه نماینده اول را درج کنید. (اجباری)
(6و7) فیلد ششم و هفتم: اگر در فصول مختلف دو نماینده برای تکمیل پایش دارید مشخصات نماینده دوم را نیز وارد کنید. (اختیاری)
(8) فیلد هشتم (ایمیل): ایمیل معتبر خود را وارد نمایید. (اختیاری)
(9) فیلد نهم (فاکس): شماره فاکس را وارد کنید. (اختیاری)
(10) فیلد دهم (آدرس): آدرس پستی خود را وارد کنید. (اختیاری)
(11) فیلد یازدهم: سال شروع فعالیت تشکل اقتصادی خود را وارد نمایید. (اختیاری)

*** نکته مهم: شناسه (نام کاربری)، "تلفن همراه" و رمز عبور "کدملی" شما می باشد که در فرم ثبت نموده اید. کد ملی شما می تواند معتبر یا نامعتبر باشد، مهم آنست که عددی که به عنوان کدملی وارد می کنید فراموش نکنید چون به عنوان رمز عبور شما تعیین می شود.
*** نکته مهم: سامانه هم اکنون به منظور ثبت نظرات کارشناسان و فعالین اقتصادی در خصوص فصل زمستان 1395 استان باز می باشد.