اعلام آمادگی سرمایه گذار فرانسوی برای مشارکت در پروژه سرمایه گذاری تولید کافئین
تاریخ انتشار خبر: 1400/8/27

به دنبال  اعلام آمادگی سرمایه گذارفرانسوی جهت  مشارکت در پروژه سرمایه گذاری تولید کافئین در استان مازندران ، نشستی در دفتر معاونت اقتصادی اداره کل برگزار گردید.

در این نشست اکبری معاون اقتصادی اداره کل، پس از عرض سلام و خیر مقدم، خدمت میهمانان از انتخاب سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در استان مازندران ابراز خرسندی کرد.

ایشان همچنین در این نشست، ضمن معرفی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان  و شرح وظایف آن به ارائه توضیحاتی پیرامون حمایتها و مزیتهای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کشور پرداختند.