بازبینی فرصتهای سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن در ششمین نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
تاریخ ایجاد خبر : 1400/8/27

ششمین نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان،صبح روز یکشنبه مورخ 1399/07/27محل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی با ذکر صلوات برگزار گرديد.

در ابتدا جلسه یعصوبی رییس گروه سرمایه گذاری اداره کل ضمن عرض سلام و خوشامدگویی خدمت نماینده محترم اداره کل صنعت، معدن و تجارت در مرکز خدمات به اهمیت بحث تدوین و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در استان به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های  جلب و جذب سرمایه گذاری اشاره نمود و هدف از برگزاری این نشست را بازنگری فرصتهای سرمایه گذاری موجود در بانک اطلاعاتی فرصتهای استان بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، همچنین شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری جدید بیان کرد.وی همچنین با تاکید بر اینکه فرصتهای تدوین شده در هر بخش جهت درج در بانک اطلاعاتی فرصتهای استان  لزوماً می بایست دارای مطالعات دارای مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی  باشد، خواستار ارائه چنین فرصتهایی از آن اداره کل شد.

سپس نمدچیان نماینده محترم اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به ارائه توضیحاتی  در خصوص محدویتهای مالی اداره کل جهت تهیه مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی  طرح های معرفی شده  پرداخت و ابراز امیدواری کرد بودجه ی لازم جهت انجام این امر تامین گردد.