بررسی مشکلات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری خارجی استان با حضور ریاست استاندار مازندران
تاریخ انتشار خبر: 1400/8/27

استاندار مازندان صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/04/19، در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان، به طرح و بررسی مشکلات شرکت وابل نوش زیار و پروژه سرمایه گذاری احداث شبه جزیره تفریحی و توریستی رامین در شهرستان رامسر با مشارکت سرمایه گذاران چینی پرداخت.

در ابتدا قاسم پیشه نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت حاضرین، از علی اکبری بعنوان شریک داخلی و نماینده سرمایه گذار خارجی در پروژه احداث شبه جزیره تفریحی و توریستی رامین در شهرستان رامسر خواست تا ضمن معرفی پروژه مذکور، به بیان درخواست ها ، موانع و مشکلات پیشروی اجرای طرح بپردازند.

سپس علی اکبری مدیر عامل شرکت یاد شده،  تسریع در روند صدور مجوزات لازم را به دلیل آنکه سرمایه گذار خارجی پروژه، پیشنهاداتی از سوی دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر دارند را از مهم ترین شروط تحقق پروژه نام برد.

 در ادامه استاندار مازندران و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان، اجرای این پروژه در دریای خزر را به لحاظ جذب گردشگران داخلی و خارجی و ارز آوری برای استان بسیار با اهمیت مهم دانستند و به دستگاههای اجرایی تکلیف نمودند پیرامون تسریع در پاسخ استعلامات و مجوزهای مورد نیاز اقدامات لازم را بعمل آورند.

در ادامه ی جلسه شاهچراغی مدیرعامل شرکت وابل نوش زیار، به بیان مسائل و مشکلات پروژه پرداخت.

سپس استاندار مازندران بیان نمود حمایت از سرمایه گذاران را وظیفه ذاتی دستگاهها اجرایی مشروط بر اینکه سرمایه گذار هم به تعهدات خود عمل نماید. سپس هر یک از دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع توضیحاتی را پیرامون درخواست های مطرح شده توسط سرمایه گذار ارایه و تاکید نمودند نهایت همکاری در پیشبرد پروژه انجام پذیرفته است.