برگزاری اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان های ساری و میاندورود
تاریخ انتشار خبر: 1401/8/19
نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری با محوریت شهرستان های ساری و میاندورود با حضور مقام عالی دولت در استان، ۸۶ سرمایه گذار، برخی مدیران ستادی استانداری و دستگاه های اجرایی استان در اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد.

براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد عالی رشد استان، همایش شناسایی و معرفی فرصت‌ها و اولویت های سرمایه‌گذاری در هفت ناحیه شامل ناحیه یک گلوگاه، بهشهر، نکا، ناحیه ۲ شامل ساری و میاندورورد، ناحیه سه شامل  قائمشهر، سوادکوه، سواکوه شمالی، سیمرغ و جویبار، ناحیه چهار شامل بابل، بابلسر و فریدونکنار، ناحیه پنج شامل آمل، نور، محمودآباد، ناحیه ۶ شامل نوشهر، چالوس  و کلاردشت و ناحیه هفت شامل تنکابن، عباس‌آباد، رامسر و همچنین همایش استانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری حداکثر تا پایان بهمن ماه امسال با محوریت فرمانداری های نواحی یاد شده با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی های اقتصادی استان در بخش های مختلف برگزار می‌شود.