برگزاری پنجمین همایش فرصتهای سرمایه گذاری و اشتغال زایی استان مازندران با رویكرد دانش بنیان و با محوریت شهرستانهای نوشهر، چالوس و كلاردشت
تاریخ انتشار خبر: 1401/10/22
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران در پنجمین همایش فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال زایی استان مازندران با رویکرددانش بنیان و با محوریت شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت اعلام نمود: تعداد فرصتهای سرمایه گذاری شناسایی شده در شهرستان نوشهر 67 مورد با حجم سرمایه گذاری297.4 میلیون یورو ،چالوس 62 مورد با حجم سرمایه گذاری 240.8 میلیون یورو و شهرستان کلاردشت 38 مورد با حجم سرمایه گذاری 123.9 میلیون یورو بوده است که در مجموع168 مورد فرصت سرمایه گذاری در قالب پنل های تخصصی به سرمایه گذاران بالقوه ارائه گردید.