اعلام آمادگی دو استان مازندران و ولگاگراد برای گسترش تعاملات کشاورزی
تاریخ انتشار خبر:
مازندران منجی و میانجی/ اعلام آمادگی دو استان برای گسترش تعاملات کشاورزی/ مازندران و ولگاراد هاب تجاری و ترانزیتی منطقه می شوند در ادامه سفر هیات بلند پایه مازندران به کشور روسیه، کارگروه مشترک کشاورزی مازندران و ولگاگراد شکل گرفت و جلسه کاری هیات تجاری این دو استان نیز برگزار شد. همچنین استاندار مازندران و تیم اقتصادی از منطقه مقاومت مردم ولگاگراد در جنگ جهانی دوم و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس بازدید کردند.