معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری مازندران به سرمایه گذاران روسی
تاریخ انتشار خبر: 1402/4/30
نشست مشترک معرفی توانمندی‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه گذاری در مازندران، در مسکو پایتخت روسیه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی این کشور با هدف معرفی توانمندی‌های اقتصادی موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی استان مازندران برگزار شد. سیداسماعیل هاشمی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در این نشست ضمن ارائه فیلم توانمندی‌های اقتصادی و ارائه فرصت‌های سرمایه گذاری مازندران در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، صنعت و معدن، گردشگری، انرژی و زیرساخت به تشریح مشوق‌های سرمایه گذاری در ایران و به تبع آن مازندران پرداخت و فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی این استان را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کشور روسیه تشریح نمود.