اعلام آمادگی شرکت CGGC چین جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری در استان مازندران از طریق فاینانس
تاریخ انتشار خبر: 1402/5/8
با توجه به اعلام آمادگی فاینانسر چینی جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری در استان مازندران به منظوربحث و بررسی در خصوص پروژه های قابل ارائه به ایشان نشستی در صبح روز یکشنبه مورخ 1402/05/08 در محل سالن اجتماعات مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي برگزار شد. این جلسه که با دعوت از مدیران شرکت آب منطقه ای، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی بابل و اداره کل جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد، جزئیات مربوط به بخشهای مختلف 5 بسته¬ی سرمایه گذاری الویتدار استان جهت تامین مالی از طریق شرکت CGGC چین ارائه گردید.