برگزاری نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت برگزاری اولین دوره متمرکز آموزش و توانمندسازی کارشناسان مراکز خدمات سرمایه‌گذاری ا
تاریخ انتشار خبر: 1402/08/07 00:00:00
جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت برگزاری اولین دوره متمرکز آموزش و توانمندسازی کارشناسان مراکز خدمات سرمایه‌گذاری ادارات کل اموراقتصادی ودارایی استانها با حضور دکتر حسینی، مشاور معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در دفتر کاری سیداسماعیل هاشمی، نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران