بازدید سیداسماعیل هاشمی، نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران از پروژه های سرمایه گذاری خارجی در استان مازندران
تاریخ انتشار خبر: 1402/08/14 00:00:00
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران به اتفاق تعدادی از مسئولین از شرکت آرادسازان افق کاسپین ، سرمایه گذاری در حوزه احداث سازه دریایی مارینا نوشهر،به منظور نظارت راهبردی بر روند اجرا و پیشرفت پروژه های سرمایه گذاری خارجی در استان مازندران