آغاز به کار اولین دوره متمرکز آموزش و توانمندسازی کارشناسان مراکز خدمات سرمایه‌گذاری ادارات کل اموراقتصادی ودارایی استانهای کشور
تاریخ انتشار خبر: 1402/08/16 00:00:00
اولین دوره متمرکز آموزش و توانمندسازی کارشناسان مراکز خدمات سرمایه‌گذاری ادارات کل اموراقتصادی ودارایی استانهای کشور در روز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ در مجتمع دانشگاهی علوم کشاورزی مازندران - ساری برگزار ش.