ارائه گزارش از پیشرفت طرح تدوین سند جامع سرمایه‌گذاری استان
تاریخ انتشار خبر: 1402/08/30 00:00:00
مجری طرح پژوهشی تدوین سند جامع سرمایه گذاری استان در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، که با با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد ،به ارائه گزارشی از پیشرفت طرح یاد شده در بخش جهادکشاورزی و شیلات پرداخت0