طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

تولید انواع ورق سرد

پودر نوشیدنی- صنایع غذایی ایران نوشهر

پودر نوشیدنی- صنایع غذایی ایران نوشهر

تولید انواع نئوپان خام

تولید انواع پوره و رب میوه جات و سبزیجات- قلیزاده طوسی نکا

تولید انواع منسوجات

تولید انواع گرانول پلیمری

تولید انواع کمباین برداشت شالی و تراکتور چند منظوره خشکزاری و شالیزاری

طرح تولید انواع البسه بدون درز نانو

تولید آب معدنی