طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

مجتمع تفریحی و توریستی هتل بین المللی ناواک

هتل داریوش کلاردشت

هتل 5 ستاره حيات

هتل 5 ستاره آسمان فراز افضل توس

دهکده تفریحی- توریستی- اقامتی لالیم