طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

مجتمع صید گاه پرورش ماهی در قفس دریایی

پرورش ماهی خاویاری (گوشت و خاویار)

تولید مایع پاستوریزه تخم مرغ و پودر تخم مرغ به صورت تفکیک شده

بسته بندی، خدمات سردخانه ای و کشتارگاهی صنعتی طیور

زنجیره کامل پرورش اردک

پرورش شترمرغ

پرورش کاو شیری - شرکت نگین دام بابل

پرورش مرغ گوشتی_ محمدی تنکابن

بسته بندی، خدمات سردخانه ای و کشتارگاهی صنعتی

تولید خوراک دام و طیور و آبزیان_ابراهیم ابو نکا