طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

هتل 5 ستاره حيات

هتل 5 ستاره آسمان فراز افضل توس

دهکده تفریحی- توریستی- اقامتی لالیم