طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

هتل آپارتمان 3ستاره رمضانی

احداث و تجهیز هتل آپارتمان کیان احمدی

احداث و تجهیز هتل آپارتمان سه ستاره مهدی پور

رستوران هتل یک ستاره صمدي

مجتمع تجاری- تفریحی و توریستی نیاوران ساری

هتل آپارتمان سه ستاره نوازنده

هتل آپارتمان یك ستاره حسينی

هتل آپارتمان(سرویس آپارتمان) امپراطور

هتل آپارتمان استاره آقاي بزرگ پناه

هتل 5ستاره آسمان فراز افضل توس