طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

هتل تک ستاره بابا خرم

دهکده تفریحی -توریستی -اقامتی لالیم

هتل آویشن

سرویس آپارتمان آقاي حاجیان

هتل آپارتمان درجه 1عباسی مقدم و سید آبادی

پودر نوشیدنی- صنایع غذایی ایران نوشهر

تولید انواع نئوپان خام

تولید انواع پوره و رب میوه جات و سبزیجات- قلیزاده طوسی نکا

تولید انواع منسوجات

تولید انواع گرانول پلیمری