طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

توليد اتانول

توليد اگزوز خودرو

توليد بریکت زغال سنگ

واحد تولید انواع پارچه های حوله ای

توليد ادوات کشاورزی

تولید رينگ آلومينيوم اتومبيل-ساری

تولید محصولات آرایشی و بهداشتی-بابل

تولید کاغذ از سنگ آهک

توليد پوشاک ضد آب

تکمیل و رنگرزی پارچه