طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

سموم کشاورزی آنتی باکتریال

توليد شمع خودرو

تولید سنگ مصنوعی

توليد روغن از سبوس برنج

تولید چرم از پوست ماهیان خاویاری- بابلسر

رنگرزی، چاپ و تولید پارچه

تولید لامپ ال ای دی

توليد خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی

محصولات لبنی از سویا-محمود آباد

فراوری سیلیس