انرژی و امور زیربنایی - 1395/05/14
اطلاعات عمومی
عنوان طرح احداث نیروگاه 25 مگاواتی ساري
گروه انرژی و امور زیربنایی
شهر ساری
بخش انرژی
زیربخش برق و الکترونیک
تعداد بازديد 66

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت انرژي برق با کدISIC: 1101314 (محصول مولدهاي مقیاس کوچک)
محل اجراي طرح منطقه آزاد
شرح مختصر طرح هدف از اجراي طرح، احداث مولد مقیاس کوچک 25 مگاواتی تولید برق جهت تأمین انرژي مورد نیاز استان می باشد.
طرفيت سالانه طرح 44 ر 870 ر 200 کیلووات ساعت
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت برق منطقه ای مازندران
رابط رزم آرا ذاکری فر
آدرس مازندران- ساري- میدان امام
تلفن 011-33355268
نمابر 011-33355268
سايت www.mazrec.co.ir
ايميل Rzakerifar@gmail.com
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 100 %
بازار محصول خارجی قابلیت صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد. %
مدت زمان اجراي طرح 19 ماه

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي بلی
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي بلی
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... )
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 130859 32834 4 13 17
سرمايه در گردش 12474 32834 0 32834 0
سرمايه كل 143333 32834 4 13 17

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 12.143 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 3.565 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0.4 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0.8 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 14.3
نرخ بازده داخلي (IRR) 40.3 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 3