انرژی و امور زیربنایی - 1396/09/12
اطلاعات عمومی
عنوان طرح احداث نیروگاه از زباله
گروه انرژی و امور زیربنایی
شهر جویبار
بخش امور زیر بنایی
زیربخش انرژی
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت برق و حرارت
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح رویکرد جدید صنعت برق جهت کاهش تلفات ، تولید برق در محل مصرف با کیفیت و راندمان بالا می باشد . این طرح با توجه به نیاز به فضای کم در مقایسه با نیروگاه های بزرگ و همچنین محدودیت زمین و مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی استان ، از ضرورت بیشتری برخوردار است . تامین انرژی برق با استفاده از انرژی حاصل از سوختن زباله ها و تولید برق می باشد.
طرفيت سالانه طرح 613,200,000 کیلو وات ساعت
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت شرکت توسعه توان پایدار
رابط مهندس پور ضیایی
آدرس
تلفن 09108181812
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 100 %
بازار محصول خارجی 0 %
مدت زمان اجراي طرح 18 ماه

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 424923 35000 12 77 89
سرمايه در گردش 247194 35000 7 35000 7
سرمايه كل 672117 35000 19 77 96

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 77.33 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0.023 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 89.47
نرخ بازده داخلي (IRR) 23 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 3.46