صنعت و معدن - 1396/09/20
اطلاعات عمومی
عنوان طرح مخازن روغن خوراکی در بندر امیرآباد-wok
گروه صنعت و معدن
شهر بهشهر
بخش خدمات
زیربخش غذایی
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت مخازن نگهداری مواد
محل اجراي طرح منطقه ویژه اقتصادی
شرح مختصر طرح این طرح جهت تحقق اهداف زیر می باشد: ـتسهیل تامین مواد اولیه شرکت های تولید کننده روغن خوراکی و یا صادرات این مواد به کشور های همسایه ـایجاددرآمدازطریق اجاره به دیگرمشتریان، - همچنین افت کمتردرکارخانجات تولیدی
طرفيت سالانه طرح 80000 تن در سال
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت
رابط آقای صیاد و جهانگیری
آدرس مازندران – بهشهر-بندر امیر اباد
تلفن صیاد 9112290437 جهانگیری 9113545179
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 70 %
بازار محصول خارجی 30 %
مدت زمان اجراي طرح 1.5 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 184092 150000 1.23 0 1.23
سرمايه در گردش 1075 150000 0.01 0 0.01
سرمايه كل 185167 150000 1.23 0 1.23

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0.63 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 1.87 میلیون یورو
نرخ بازده داخلي (IRR) 23 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 4.73 سال