گردشگری - 1396/09/20
اطلاعات عمومی
عنوان طرح مجتمع تجاری- تفریحی و توریستی نیاوران ساری
گروه گردشگری
شهر ساری
بخش گردشگری
زیربخش گردشگری - تجاری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت خدمات گردشگری- اقامتی – پذیرایی – تفریحی و توریستی- تجاری
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح با توجه به گستردگی طرح پیش رو پروژه مذکور در چند فاز متفاوت اجرائی می گردد که به شرح ذیل اعلام می گردد. فاز اول : اماکن اقامتی و پذیرایی فاز دوم : بخش های تجاری و نمایشگاهی بین المللی کشور فاز سوم: بخش های تفریحی و توریستی – اموزش و ورزشی فاز چهارم :بخش های درمانی و اداری مرکزی ( واحد درمانی شامل بخش های طب نوین و طب سنتی خواهد بود )
طرفيت سالانه طرح ظرفیت سالانه طرح : پیش بینی شده با توجه به شرایط استقرار پروژه متوسط تعداد بیش از 2 میلیون نفر خدمات گردشگری و غیره ارائه گردد.
نوع طرح تکمیل و توسعه
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت مجتمع توریستی نیاوران ساری
رابط آقای منصوری (مدیر عامل)
آدرس ساری جاده قائمشهر – جنب شهرک فرهنگیان
تلفن آقای منصوری 9121131066
نمابر
سايت
ايميل anboohsazansari@yahoo.com
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 80 %
بازار محصول خارجی 20 %
مدت زمان اجراي طرح 2.5 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 2767553 150000 18.45 0 18.45
سرمايه در گردش 11440 150000 0.08 0 0.08
سرمايه كل 2778993 150000 18.53 0 18.53

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 4.63 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 31.08 میلیون یورو
نرخ بازده داخلي (IRR) 23 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 4 سال