گردشگری - 1396/09/20
اطلاعات عمومی
عنوان طرح مجتمع تفریحی و توریستی هتل بین المللی ناواک
گروه گردشگری
شهر نور
بخش گردشگری
زیربخش خدمات
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت ارائه خدمات گردشگری وتفریحی–ورزشی- اقامتی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح طرح مورد نظر در استان مازندران یکی از توریستی ترین و مسافرپذیرترین استان های کشور که از استان های شمالی و ساحلی محسوب می گردد واقع شده است.داشتن پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه (بیش از 35 درصد و نیز پیشرفت مالی بالای 1023 میلیارد ریال) و تامین زمین محل اجرای پروژه در بخش دارای سند مالکیت و خریداری شده وزمین دولتی به صورت قراردادی آماده می باشد .
طرفيت سالانه طرح 3000000 نفر در سال
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت
رابط محمد حسین موسوی شفتی
آدرس نور روبروی پارک جنگلی
تلفن 09111129269
نمابر 01144553570
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 80 %
بازار محصول داخلی 90 %
بازار محصول خارجی 10 %
مدت زمان اجراي طرح 1.5 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 4056719 150000 27.04 0 27.04
سرمايه در گردش 629145 150000 4.19 0 4.19
سرمايه كل 4685864 150000 31.24 0 31.24

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 5.54 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 49.43 میلیون یورو
نرخ بازده داخلي (IRR) 21 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 3.55 سال