کشاورزی - 1396/09/22
اطلاعات عمومی
عنوان طرح تولید پودر کیوی
گروه کشاورزی
شهر تنكابن
بخش کشاورزی
زیربخش غذایی
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت پودر کیوی
محل اجراي طرح شهرک های صنعتی
شرح مختصر طرح حفظ و نگهداري محصولات غذايي با توجه به رشد جمعيت و كمبود مواد غذايي بسيار مورد توجه قرار گرفته است و روز به روز اهميت جلوگيري از اتلاف مواد غذايي و طولاني نمودن زمان ماند آنها بدليل رشد صادرات و بدست آوردن بازارهاي پايدار بيشتر نمايان ميگردد. روش خشك كردن و پودر كردن در صنايع غذايي يكي از بهترين و قديمي ترين روشهاي نگهداري مواد غذائي است.در اين روش هزينه عمل آوري نسبت به ساير روشها كمتر بوده و پس از عمل آوري ، نگهداري محصولات نيازي به تاسيسات برودتي و سردخانه و غيره ندارد و محصولات در انبار مناسب قابليت نگهداري را دارند . يكي ديگر از اولويتهاي روش خشك و پودر كردن ميوه نسبت به ساير روشها كاهش شديد وزن و حجم محصولات است كه اين امر در مسائل ترابري و حمل ونقل و در زمينه حجم اشغالي انبارها خبلي مقرون بصرفه مي باشد. افزايش ماندگاري آنها از طريق كاهش فعاليت آبي و كاهش روند رشد ميكروبي آنها از ديگر مزاياي اين محصولات مي باشد. اين محصولات به صورت پودر نرم در كيسه هاي پلي اتيلني يك و پنج كيلوئي بسته بندي ميشوند.
طرفيت سالانه طرح 1000 تن
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت شرکت خشکه داران نشتاسپهر
رابط پلنگرودی یوسفی
آدرس مازندران – تنکابن – نشتارود
تلفن پلنگرودی: 09111945301 یوسفی: 09111574368
نمابر 01133390648
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 80 %
بازار محصول خارجی 20 %
مدت زمان اجراي طرح 1.5 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... )
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات بلی

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 59135 35000 1.69 1 2.69
سرمايه در گردش 34765 35000 0.99 0 0.99
سرمايه كل 93900 35000 2.68 1 3.68

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 1 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0.37 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 3.8 میلیون یورو
نرخ بازده داخلي (IRR) 26 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 3.11 سال