کشاورزی - 1396/09/22
اطلاعات عمومی
عنوان طرح بسته بندی مواد پروتئینی
گروه کشاورزی
شهر تنكابن
بخش کشاورزی ( صنایع تبدیلی)
زیربخش غذایی
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت بسته بندی گوشت قرمز و سفید
محل اجراي طرح شهرک های صنعتی
شرح مختصر طرح صنعت بسته بندي امروزه دركشورهاي پيشرفته و درحالت وسعه رشد صعودي دارد. در اين ميان بسته بندي جزو لاينفك زندگي روزمره افرادجامعه شده است كه انگيزه هاومزاياي مختلفي رابراي جامعه دربردارد؛ازجمله حفظ كيفيت،جلوگيري ازصدمات وتعيين فضاي مشخص ومحدودبراي محصول حين حمل ونقل وقراردادن تعدادواندازه هاي مشخص آن در بسته ها،درج مشخصات ودلايل ديگر. امادرصنايع غذايي بخصوص فرآورده هاي با منشا دامي مانندگوشت سفيدوقرمز به دلايل وجود بيماريهاي خطرناك مشترك بين انسان ودام- كه امروزه بيش از2500 نوع شناخته شده- بسته بندي ازاهميت ويژه وبه سزايي برخورداراست. این طرح در زمینی به مساحت 4000 متر مربع قابل اجرا می باشد.
طرفيت سالانه طرح 9050 تن در سال
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت شرکت قرقاول خزر
رابط دکتر نصیری
آدرس مازندران – تنکابن – شهرک صنعتی نارنج داربن – قطعه یکم شمالی
تلفن 09391147153
نمابر
سايت
ايميل lishamgroup@gmail.com
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 70 %
بازار محصول خارجی 30 %
مدت زمان اجراي طرح 1.8 year

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 78329 35000 2.24 2 4.24
سرمايه در گردش 355858 35000 10.17 0 10.17
سرمايه كل 434187 35000 12.41 2 14.41

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 1.70 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0.2 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 16.3 میلیون یورو
نرخ بازده داخلي (IRR) 30 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 2.77 year