کشاورزی - 1398/03/11
اطلاعات عمومی
عنوان طرح مجتمع صید گاه پرورش ماهی در قفس دریایی -بهشهر
گروه کشاورزی
شهر بهشهر
بخش کشاورزی
زیربخش شیلات
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت ماهی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح پرورش در قفس ، پديده اي است نو كه در سالهاي اخير در نواحي ساحلي انجام مي شود. منظور از قفس يا كيج ، بخشي از آب دريا، سراب، آب پشت سد و… است كه از اطراف و كف توسط ابزارهاي مختلفي مثل توري با چشمه هاي مختلف محصور گردد و در آن محيط محصور ، ماهي پرورش داده شود. پرورش ماهی در قفس در دریا ، از طرحهایی است که برای حمایت از جامعه صیادی در دریای شمال و سواحل جنوبی به صورت پایلوت انجام می گیرد. حفظ ذخایر دریایی، سود آوری بالا و اشتغالزایی را از مزایای عمومی این طرح می باشد. و مزایای مختص سرمایه گذار این طرح عبارتند از :سهولت كار نسبت به استخر هاي خاكي و بتوني چه در احداث و چه در اجرا - هزينه ي سرمايه گذاري كم تر و توليد بيشتر در واحد سطح – استفاده اصولي از منابع آب هاي طبيعي و نيمه طبيعي با توان توليد پايين - محصور كردن ماهيان در يك سطح كم و مصرف انرژي كم تر و تبديل انرژي به ماده ي بيشتر - امكان توسعه ي بيشتر و قابليت جا به جايي راحت تر - استفاده از غذاي طبيعي و زنده و در نتيجه كيفيت گوشت بالاتر .
طرفيت سالانه طرح 1000 تن
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت اداره کل شیلات مازندران
رابط آقای مهندس اصغری
آدرس بابلسر- خیابان شریعتی
تلفن 35289418 011
نمابر 011 35289407
سايت www.shilat-maz.ir
ايميل info@ shilat-maz.ir
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 80 %
بازار محصول خارجی 20 %
مدت زمان اجراي طرح 5.1 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 39006 150000 0.26 2 2.26
سرمايه در گردش 120000 150000 0.80 0 0.80
سرمايه كل 159006 150000 1.06 2 3.06

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 1.55 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 5.16 میلیون یورو
نرخ بازده داخلي (IRR) 28 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 3.41 سال