گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح مجتمع تفریحی و توریستی
گروه گردشگری
شهر سوادکوه
بخش گردشگری
زیربخش مجتمع تفریحی توریستی
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت اقامتی پذيرائي
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح طرح مذكور داراي موافقت اصولي از اداره كل ميراث فرهنگي در زميني به مساحت 8750 متر مربع می باشد با اشتغال زایی 35 نفر و حجم سرمایه گذاری 50000 میلیون ریال در منطقه زيباي سوادكوه روستاي ليند در حال فعاليت مي باشد. تمامي مجوزات اين طرح از دستگاههاي زيربط اخذ گرديده است.
طرفيت سالانه طرح 700 هزار نفر
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت پدیده آلاشت سوادکوه
رابط کیامرز آقایی لیندی
آدرس سوادکوه-روستای لیند
تلفن 09111262949
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 2

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 50000 150000 0.33 0 0.33
سرمايه در گردش 0 150000 0.00 0 0.00
سرمايه كل 50000 150000 0.33 0 0.33

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 20 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 6 سال