گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح سرویس آپارتمان آقاي حاجيان
گروه گردشگری
شهر نوشهر
بخش گردشگری
زیربخش هتل آپارتمان
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت تفريحي- اقامتي
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح این مجموعه ساحلی متشکل از دو بلوک ساختمانی در نوار ساحلي شهرستان نوشهر- چيلك واقع شده که شامل 84 واحد اقامتی و 30 واحد مسکونی می باشد . تمامي مجوز ها از دستگاههاي زيربط اخذ و عمليات ساختماني مجموعه مذكور تكميل و آماده تجهیز می باشد . مساحت عرصه پروژه 19833 متر مربع و بناي احداثي آن 12385 متر مربع مي باشد.
طرفيت سالانه طرح 8500 نفر
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت
رابط بهزاد حاجیان
آدرس نوشهر – کهنه سرا ، بخش ساحلی
تلفن 88822405 021 09121203936
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 5 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 200000 150000 1.33 0 1.33
سرمايه در گردش 0 150000 0.00 0 0.00
سرمايه كل 200000 150000 1.33 0 1.33

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 0
نرخ بازده داخلي (IRR) 22 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 5 سال