گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح مجتمع خدمات رفاهی بین راهی
گروه گردشگری
شهر سوادکوه
بخش خدمات
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت اقامتی و تفریحی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح طرح با مساحت ملک 7154/71 متر مربع در شهر پل سفید واقع گردیده با حجم سرمایه گذاری 14610 میلیون ریال و اشتغالزایی 10 نفر که در حال پیگیری پروانه ساخت می باشد.
طرفيت سالانه طرح 200000 نفر
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت
رابط ناصره شهباز تپه سری
آدرس پل سفید- طالع رودبار- روبروی رستوران چلچله
تلفن 09112263346
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 0 %
بازار محصول خارجی 0 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 14610 150000 0.10 0 0.10
سرمايه در گردش 0 150000 0.00 0 0.00
سرمايه كل 14610 150000 0.10 0 0.10

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 20 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 6 سال