گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح دهکده تفریحی- توریستی- اقامتی لالیم
گروه گردشگری
شهر میاندورود
بخش خدمات
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت
محل اجراي طرح منطقه آزاد
شرح مختصر طرح
طرفيت سالانه طرح
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت توسعه پردیس لالیم
رابط رضا تویسرکانی_مدیر عامل
آدرس شهرستان میاندرود روستاي لالیم
تلفن 09356076662
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 80 %
بازار محصول خارجی 20 %
مدت زمان اجراي طرح 10 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 97797 35000 2.79 0 2.79
سرمايه در گردش 96394 35000 2.75 0 2.75
سرمايه كل 194191 35000 5.55 0 5.55

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 7.89 میلیون یورو
نرخ بازده داخلي (IRR) 21 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 7 سال