گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح هتل آپارتمان يك ستاره حسيني
گروه گردشگری
شهر نوشهر
بخش خدمات
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت مجتمع اقامتی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح این مجموعه در زمینی به مساحت 728 متر مربع و بنايي به مساحت 1807 در چهار طبقه در حال احداث مي باشد . پيشرفت فيزيكي پروژه در مرحله اسكلت و 35% مي باشد. این مجموعه در منطقه نمونه گردشگری سیترا قرار دارد . تمامي مجوزها از دستگاههاي زيربط اخذ گرديد و آماده مشاركت با سرمايه گذار مي باشد.
طرفيت سالانه طرح
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت
رابط سید کمال حسینی
آدرس نوشهر – منطقه نمونه گردشگری سیترا ، خیابان معلم
تلفن 09111937124
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 5 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي بلی
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 30000 150000 0.20 0 0.20
سرمايه در گردش 20000 150000 0.13 0 0.13
سرمايه كل 50000 150000 0.33 0 0.33

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 22 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 5 سال