گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح هتل آپارتمان 1 ستاره آقاي بزرگ پناه
گروه گردشگری
شهر نوشهر
بخش خدماتی
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت مجتمع اقامتی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح این مجموعه در زمینی به مساحت 782 متر مربع دارای 12 واحد با زیر بنای 792 متر مربع در مجاور منطقه نمونه گردشگری سیترا قرار دارد . داراي تمامي مجوزها از دستگاههاي زيربط و عمليات ساختماني پروژه تكميل و گواهي پايان عمليات ساختماني از شهرداري نوشهر صادر و در مرحله تجهيز مي باشد.
طرفيت سالانه طرح 15000 نفر
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت
رابط شهرام بزرگ پناه
آدرس نوشهر – دهنو – خیابان شهید چمران
تلفن 09188307094 و 09121131300
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 30000 150000 0.20 0 0.20
سرمايه در گردش 10000 150000 0.07 0 0.07
سرمايه كل 40000 150000 0.27 0 0.27

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 21 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 4 سال