گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح هتل آپارتمان 3 ستاره رمضانی
گروه گردشگری
شهر عباس آباد
بخش خدماتی
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت خدمات اقامتی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح طرح احداث هتل آپارتمان 3 ستاره با مالکیت شرکت سرمایه گذاري مهندسان ایران در زمینی به مساحت 23200 مترمربع در شهرستان عباس آباد در کلارآباد با صدور موافقت اصولی از اداره کل میراث فرهنگی و پروانه ساختمان از شهرداري کلارآباد با بنایی به مساحت 37688.45 متر مربع در منطقه ساحلی سلمانشهر در دست اجرا می باشد.
طرفيت سالانه طرح
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت شرکت سرمایه گذاري مهندسان ایران
رابط آقاي رمضانی
آدرس عباس آباد-کلارآباد- مجتمع آبادگران
تلفن 09113937205
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 2.5 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 675000 35000 19.29 0 19.29
سرمايه در گردش 15000 35000 0.43 0 0.43
سرمايه كل 690000 35000 19.71 0 19.71

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 23 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 4.5 سال