گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح مجتمع تفریحی توریستی مروارید گدوک
گروه گردشگری
شهر سوادکوه
بخش خدماتی
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت خدمات اقامتی و تفریحی و توریستی...
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح پروژه در منطقه گدوک در زميني با مساحت 20000 متر مربع با اخذ موافقت اصولي از اين اداره كل با عنوان مجتمع تفريحي توريستي در منطقه نمونه گردشگري گدوگ در حال فعاليت مي باشد. تمامي مجوزات از دستگاهها اخذ و در حال حاضر پس از تائيد نقشه هاي معماري از اداره كل گردشگري با پيش بيني بناي 2000 متر مربع در حال اخذ پروانه ساختمان از بخشداري سوادكوه مي باشد.
طرفيت سالانه طرح 1000000 نفر
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت شرکت مروارید گدوک
رابط آقای صیادی
آدرس گدوک- روستای میان خیل
تلفن 09111532575
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 110000 150000 0.73 0 0.73
سرمايه در گردش 0 150000 0.00 0 0.00
سرمايه كل 110000 150000 0.73 0 0.73

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 22 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 7 سال