گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح هتل 5 ستاره آسمان فراز افضل توس
گروه گردشگری
شهر محمود آباد
بخش خدماتی
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت خدمات تفریحی و اقامتی گردشگري
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح طرح احداث هتل 5 ستاره متعلق به شرکت سرمایه گذاري آسمان فراز افضل در زمینی به مساحت 8990 مترمربع با صدور موافقت اصولی از اداره کل میراث فرهنگی و پروانه ساختمان با بنایی به مساحت 39740 متر مربع در شهرستان محمودآباد در دست احداث می باشد.
طرفيت سالانه طرح
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت شرکت سرمایه گذاري آسمان فراز افضل
رابط مدیرعامل آقاي دهقان
آدرس محمود آباد
تلفن 01144734892
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 1231022 35000 35.17 0 35.17
سرمايه در گردش 3750 35000 0.11 0 0.11
سرمايه كل 1234772 35000 35.28 0 35.28

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 1.05 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 26 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 3.3 سال