گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح هتل آپارتمان سه ستاره نوازنده
گروه گردشگری
شهر ساری
بخش خدماتی
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت خدمات تفریحی و اقامتی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح طرح احداث هتل آپارتمان 3 ستاره با مالکیت شرکت مجتمع خدماتی تلیا (آقاي قنبر علی نوازنده) در قطعه زمینی به مسا حت 3379 متر مربع در شهرستان ساري –فرح آباد در دست احداث می باشد. این طرح داراي مواقفت اصولی از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان و پروانه ساختمان از بخشداري مرکزي دهستان رودپی با زیر بناي 6750 متر مربع می باشد.
طرفيت سالانه طرح
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت مجتمع خدماتی تلیا
رابط قنبر علی نوازنده
آدرس ساري – فرح آباد- روبروي پلاژ دارایی
تلفن 09111515985
نمابر 01133241727
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 147057 45000 3.27 0 3.27
سرمايه در گردش 0 45000 0.00 0 0.00
سرمايه كل 147057 45000 3.27 0 3.27

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 24 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 4.6 سال