گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح هتل تک ستاره بابا خرم
گروه گردشگری
شهر سوادکوه شمالی
بخش خدماتی
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت خدمات اقامتی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح 1400 متر زمین-پاركينگ ،همکف و طبقه اول مجموعه سالن پذيرائي – طبقه دوم 11 واحد اقامتی – طبقه سوم رستوران 200 نفره-طبقه چهارم لژ خانوادگی 70 متری ---با پیشرفت فیزیکی 80% متقاضی اجرای طرح به صورت مشارکتی مي باشد.
طرفيت سالانه طرح 16000 نفر اقامت در سال
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت
رابط خانم کوثر عالیشاه
آدرس سوادکوه شمالی، شیرگاه،جاده زیراب،500 متر بعد از پیچ کوبان
تلفن 01142442417 09119233086
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي بلی
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 35000 150000 0.23 0 0.23
سرمايه در گردش 10000 150000 0.07 0 0.07
سرمايه كل 45000 150000 0.30 0 0.30

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 20 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 5 سال