گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح پروژه تفریحی و توریستی قلعه تاریخی مارکوه
گروه گردشگری
شهر کتالم
بخش خدماتی
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت مجموعه گردشگری ، پارک جنگلی و احیا و باززنده سازی قلعه تاریخی مارکوه
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح اين پروژه تفريحي دارای کتابچه طرح و مصوبه هیات محترم وزيران در منطقه نمونه گردشگري مي باشد . متولی اصلي پروژه شهرداری کتالم بوده و مي بايست با رعايت ظوابط ميراثي سرمايه گذاري گردد. مساحت عرصه 25 هکتار می باشد.
طرفيت سالانه طرح 1 میلیون نفر
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت شهرداری کتالم و ساداتشهر
رابط آقای مهندس سروش ـ معاون شهردار
آدرس شهرداری کتالم و ساداتشهر
تلفن 09111936808
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي بلی
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 100000 150000 0.67 0 0.67
سرمايه در گردش 0 150000 0.00 0 0.00
سرمايه كل 100000 150000 0.67 0 0.67

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 20 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 6 سال