گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح روستای هدف گردشگری گرسماسر
گروه گردشگری
شهر رامسر
بخش خدماتی
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت مجتمع گردشگری و سرگرمی، کمپینگ، پیست اسب سواری ، اسکی روی چمن
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح عرصه به میزان 10 هکتار با مالکیت منابع طبیعی که مطالعات امکاناتی آن به عنوان روستای هدف گردشگری انجام پذیرفته، دارای مصوبه هیات دولت و کتابچه مطالعات آن نیز توسط اداره کل میراث فرهنگی مازندران تهیه گردیده است. اجراي طرح نيازمند سرمايه گذار مي باشد. مالکیت عرصه با اداره منابع طبیعی است.
طرفيت سالانه طرح میلیون ها نفر
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت
رابط مهندس رحیمیان ـ رئیس اداره منابع طبیعی رامسر
آدرس رامسر، کوچه کشاورزی
تلفن 09112432560
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... )
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 50000 150000 0.33 0 0.33
سرمايه در گردش 0 150000 0.00 0 0.00
سرمايه كل 50000 150000 0.33 0 0.33

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 0
نرخ بازده داخلي (IRR) 20 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 5 سال