گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح پروژه مجموعه گردشگري و تفريحي پياده راه سبز سلامت (جاده ساحلي)
گروه گردشگری
شهر فریدونکنار
بخش خدماتی
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت ایجاد تاسیسات (پذیرایی و تفریحی) و ساحلی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح مالکیت زمین با شهرداری فريدونكنار است. این پروژه دارای مطالعات اوليه بوده و از مناطق نمونه گردشگري مصوبه هیات محترم وزيران می باشد. طول نوار ساحلي طرح 6 كيلومتر مي باشد و جهت اجراي تاسيسات اماده واگذاري به سرمايه گذار مي باشد
طرفيت سالانه طرح بیش از 3 ميليون نفر در سال
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت شهرداری فريدونكنار
رابط سيد رضا محمد نتاج ـ مسئول سرمایه گذاری شهرداری فريدونكنار
آدرس شهرداری فريدونكنار
تلفن 01135670607 09111174802
نمابر 01135670601
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 50 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 150000 200000 0.75 0 0.75
سرمايه در گردش 50000 200000 0.25 0 0.25
سرمايه كل 200000 200000 1.00 0 1.00

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 20 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 5 سال