گردشگری - 1398/03/18
اطلاعات عمومی
عنوان طرح پروژه مجتمع تفریحی ساحلی لیدو
گروه گردشگری
شهر رامسر
بخش خدماتی
زیربخش گردشگری
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت ایجاد تاسیسات ساحلی(پذیرایی و تفریحی) و اسکله ساحلی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح پروژه مجموعه گردشگري و ساحلي ليدو در عرصه اي به مساحت 37 هكتار با مالکیت شهرداری رامسر استمطالعات اوليه طرح انجام و بر اساس مصوبه هيات محترم وزيران بعنوان منطقه نمونه گردشگري مي باشد.
طرفيت سالانه طرح بیش از 5000 نفر
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت شهرداری رامسر
رابط مهندس غلامی ـ مسئول سرمایه گذاری شهرداری رامسر
آدرس شهرداری رامسر
تلفن 09111005740
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 100 %
بازار محصول خارجی 50 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 800000 150000 5.33 0 5.33
سرمايه در گردش 0 150000 0.00 0 0.00
سرمايه كل 800000 150000 5.33 0 5.33

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 0
نرخ بازده داخلي (IRR) 20 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 6 سال