گردشگری - 1398/09/23
اطلاعات عمومی
عنوان طرح هتل آویشن
گروه گردشگری
شهر چالوس
بخش گردشگری
زیربخش هتل
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت اقامتی، پذیرائی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح مجموعه در حال احداث هتل آویشن دارای موافقت اصولی از اداره کل میراث فرهنگی در زمینی به مساحت 1498 متر مربع در شهرستان چالوس و با اخذ پروانه ساختمان از شهرداری با بنایی به مساحت 7110 مترمربع و با پیشرفت فیزیکی بالای 75 درصد اجرا گردیده است.
طرفيت سالانه طرح 15000 نفر
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت آویشن
رابط آقای موسوی
آدرس
تلفن 09119251859
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 0 %
بازار محصول خارجی 0 %
مدت زمان اجراي طرح 2 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي بلی
انعقاد قرارداد تامين مالي بلی
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي بلی
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 295791 150000 1.97 0 1.97
سرمايه در گردش 3200 150000 0.02 0 0.02
سرمايه كل 298991 150000 1.99 0 1.99

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 20 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 5 سال