گردشگری - 1398/09/23
اطلاعات عمومی
عنوان طرح هتل آپارتمان درجه 1 عباسی مقدم و سید آبادی
گروه گردشگری
شهر بابلسر
بخش گردشگری
زیربخش هتل
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت اقامتی و پذیرائی
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح طرح احداث هتل آپارتمان درجه در شهرستان بابلسر در نوار ساحلی در زمینی به مساحت 3181 متر مربعدارای موافقت اصولی از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران و پروانه ساختمان صادره از شهرداری بابلسر و بنایی به مساحت 14519 متر مربع در حال اجرا می باشد. این طرح دارای مجموعه واحد های اقامتی، واحد پذیرائی، سرگرمی و استخر می باشد. پیشرفت فیزیکی طرح در حال حاضر 6 درصد می باشد.
طرفيت سالانه طرح 40000 نفر
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت عباسی مقدم و سیدآبادی
رابط عباسی مقدم
آدرس بابلسر
تلفن 09122471400
نمابر
سايت
ايميل
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 100 %
بازار محصول خارجی 0 %
مدت زمان اجراي طرح 3 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 1217826 150000 8.12 0 8.12
سرمايه در گردش 16144 150000 0.11 0 0.11
سرمايه كل 1233970 150000 8.23 0 8.23

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 12.25 میلیون یورو
نرخ بازده داخلي (IRR) 12.25 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 7 سال