انرژی و امور زیربنایی - 1399/08/06
اطلاعات عمومی
عنوان طرح احداث نيروگاه 4 مگاواتي
گروه انرژی و امور زیربنایی
شهر گلوگاه
بخش انرژی
زیربخش برق
تعداد بازديد 0

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت انرژي برق با كد ISIC:31101314(محصول مولدهاي مقياس كوچك)
محل اجراي طرح شهرک های صنعتی
شرح مختصر طرح هدف از اجراي طرح، احداث مولد مقياس كوچك 4 مگاواتي توليد برق جهت تامين انرژي مورد نياز استان ميباشد.
طرفيت سالانه طرح 32.587.000 كيلووات ساعت
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت شرکت برق منطقه‌اي مازندران و گلستان
رابط رزم آرا ذاکری فر
آدرس مازندران، ساري، ميدان امام
تلفن 01133355268
نمابر 01133360803
سايت www.mazrec.co.ir
ايميل rzakerifar@gmail.com
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 100 %
بازار محصول خارجی 0 %
مدت زمان اجراي طرح 1.5 سال

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 51000 150000 0.34 2 2.34
سرمايه در گردش 12000 150000 0.08 0 0.08
سرمايه كل 63000 150000 0.42 2 2.42

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 1.85 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0.21 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي 0.014 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي 0.004 میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV)
نرخ بازده داخلي (IRR) 27 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 4 سال