کشاورزی - 1395/05/17
اطلاعات عمومی
عنوان طرح طرح تولید بیوگاز جهت بازیابی از پسماند و زایعات کشاورزی ، صنعتی و شهری
گروه کشاورزی
شهر ساری
بخش كشاورزي
زیربخش دام و طیور و جنگل
تعداد بازديد 27

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت انرژی نو – کود – مزایای CDM – محیط زیست
محل اجراي طرح منطقه معمولی
شرح مختصر طرح طرح فوق استفاده از انرژی نو ( زیست توده ) از فعالیت کشاورزی و صنعتی و شهری می باشد که پایلوت آن در شرکت گوشت مازندران اجرا شده که می توانیم از پایلوت آن یکصد کیلو وات برق در ساعت تولید نمائیم. باتوجه به مطالعات امکانسنجی انجام شده تئوری مطالعه با نمونه های اجرا شده در کشورهای هلند ، برزیل مقایسه شده و دارای مطابقت و قابلیت اجرا دارد و مواد اولیه آن را امروزه با هزینه فراوان دفع می نمائیم. در صورت اجرای یک طرح باتوجه به مطالعات انجام گرفته می توانیم صدها طرح را اجرا نمائیم تا بتوانیم به محیط زیست و تولید انرژی و ... در سطح کشور کمک کنیم.
طرفيت سالانه طرح بامواد اولیه هفتادهزارتن در سال: 1-26 مگاوات انرژی برق در سال 2- چهل هزار تن کود گیاهی در سال 3- دریافت میلیاردها ریال از محل اعتبار کربن (CDM )
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت کشت و صنعت صنایع گوشت شرق مازندران
رابط جمشید حسن پور قادیکلایی
آدرس ساری – کیلومتر 5 جاده جویبار – شرکت گوشت شرق مازندران
تلفن 33055398- 011 09111111955
نمابر 33055397-011
سايت www.baranniroo.com
ايميل www.baranniroo@gmail.com
ساختار قانوني شركت خصوصی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل 100 %
بازار محصول داخلی 0 %
بازار محصول خارجی 100 %
مدت زمان اجراي طرح 2

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 54000 17000 3 4 7
سرمايه در گردش 20000 17000 1 17000 1
سرمايه كل 74000 17000 4 4 8

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 3.69 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 0.1 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) 11.6
نرخ بازده داخلي (IRR) 22 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 4