انرژی و امور زیربنایی - 1395/05/04


اطلاعات عمومی
عنوان طرح احداث نیروگاه 25 مگاواتی مجتمع شمش شمال
گروه انرژی و امور زیربنایی
شهر محمود آباد
بخش انرژی
زیربخش برق و الکترونیک
تعداد بازديد 92

مشخصات عمومي طرح
محصول / خدمت برق و حرارت
محل اجراي طرح منطقه آزاد
شرح مختصر طرح رویکرد جدید صنعت برق جهت کاهش تلفات ، تولید برق در محل مصرف با کیفیت و راندمان بالا می باشد . این طرح با توجه به نیاز به فضاي کم در مقایسه با نیروگاههاي بزرگ و همچنین محدودیت زمین و مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی استان ، از ضرورت بیشتري برخوردار است . تامین انرژي برق با استفاده از یک یا چند مولد کوچک که ظرفیت مجموع آنها حداکثر 30 مگاوات است و قابلیت نصب در نزدیکی محلهاي مصرف خصوصا شهرکهاي صنعتی و یا اتصال به شبکه توزیع را دارا هستند. این مولدها قابلیت کارکرد دائم و تولید مستمر انرژي را دارا بوده و به لحاظ مشخصات فنی امکان تطابق آنها با مشخصات زیست محیطی و جغرافیایی مناطق مختلف وجود دارد. این طرح در شهرستان محمودآباد در مجاورت پست فوق توزیع تشبندان اجرا میشود.
طرفيت سالانه طرح 219 میلیون کیلو وات
نوع طرح تاسیس
اطلاعات بيشتر

اطلاعات تماس
نام شركت برق منطقه ای مازندران
رابط رزم آرا ذاکری فر
آدرس مازندران- ساري- میدان امام- شرکت برق منطقه اي- صندوق پستی
تلفن 011-33355268
نمابر 011-33355268
سايت
ايميل rzakerifar@gmail.com
ساختار قانوني شركت دولتی

وضعيت طرح
ميزان دسترسي به مواد اوليه طرح از داخل %
بازار محصول داخلی 100% %
بازار محصول خارجی 0% %
مدت زمان اجراي طرح 18 ماه

وضعيت پروژه
امكان سنجي طرح در دسترسي است بلی
زمین مورد نياز تامين شده است بلی
مجوزهاي قانوني اخذ شده است (تاسيس، مشاركت خارجي ، محيط زيست بلی
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار داخلي / خارجي
انعقاد قرارداد تامين مالي
انعقاد قرارداد با پيمانكارداخلي / خارجي
دسترسي به زيرساحتهاي توليد ( برق ، آب ، گاز و ... ) بلی
فهرست شركتهاي سازنده/فروشنده دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات موجود است بلی
انعقاد خريد براي دانش فني ، ماشين آلات و تجهيزات

وضعيت منابع مالي
شرح منابع مالي مورد نیاز داخلی

منابع مالي مورد نياز خارجي ميليون يورو

كل منابع مورد نياز
ميليون يورو

ميليون ريال نرخ ريال ميليون يورو
سرمايه ثابت 40000 17000 2 14 16
سرمايه در گردش 12000 17000 1 17000 1
سرمايه كل 52000 17000 3 14 17

ساختار مالي
ارزش تجهيزات و ماشين آلات خارجي 13.8 میلیون یورو
ارزش تجهيزات و ماشين آلات داخلي 2.6 میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني خارجي میلیون یورو
ارزش تكنولوژي و دانش فني داخلي میلیون یورو
ارزش خالص دارايي (NPV) %28.5
نرخ بازده داخلي (IRR) %28.2 %
دوره برگشت سرمايه (PP) 4.76 سال